cütləmək

cütləmək
f. Eyni qəbildən olan iki şeyi bir-birinin yanına qoymaq, cüt eləmək, cüt qoymaq, qoşalamaq. <Koroğlu:> Barmaqlarını cütləyib tellərə elə vurdu ki, meydan səsə gəldi. «Koroğlu». <Şirzad> ayaqlarını cütləyərək xalçanın üstündə süzür. . M. İ.. <Əlyarov:> Hə, indi su tök görüm, – dedi və əllərini cütləyib aftafanın qabağına tutdu. M. Hüs.. // İki-iki götürmək, ikiləmək, cüt-cüt ayırmaq. Güləngiz ipək açmağı mükəmməl bildiyi kimi, ipək telləri cütləməyi və burmağı da yaxşı bilir. (Qəzetlərdən).
◊ Başmaqlarını (qabağına) cütləmək – bax başmaq. O oldu ki, Həsənovun başmaqlarını cütlədilər qabağına. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • cütləmə — «Cütləmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cütləşmə — «Cütləşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cütləşmək — f. 1. Cüt olmaq, ikiləşmək, qoşalaşmaq. // Bir birinə yanaşı olmaq, birbirinin yanında durmaq. Qızlar cütləşib oyuna girdilər. 2. k. t. Cinsi əlaqədə olmaq (heyvanlar haqqında) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cütləşdirilmə — «Cütləşdirilmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cütləşdirmə — «Cütləşdirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cütləşdirmək — f. 1. Cüt etmək, ikiləşdirmək, qoşalaşdırmaq. Çoxları bu payızda oğlunun toyunu eləmək, qızına cehiz almaq, inəyini cütləşdirmək həsrətilə yaşayırdı. M. İ.. // Ba x cütləmək. Ayaqlarını cütləşdirmək. 2. k. t. Döl almaq üçün erkək və dişi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cütləyici — is. xüs. Bir şeyi cütləyən, cüt cüt bağlayan, yaxud cüt cüt ayıran işçi. Güləngiz təkcə ipəkaçanların yox, yeri gələndə burucuların və cütləyicilərin də köməyinə çatır. (Qəzetlərdən) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cütlələkli — sif. Cüt lələyi olan, qoşalələkli. Cütlələkli bitkilər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cütləşdirilmək — məch. Cüt edilmək, ikiləşdirilmək, qoşalaşdırılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cima’ — ə. cütləşmə, cinsi əlaqədə olma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”